Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

– Ja, man kan lære seg arabisk på nett

Prosjektleder for "Nettarabisk - studentaktive læringsformer", Esmira Nahhri, har fått bekreftet at man virkelig kan lære seg et så komplisert språk som arabisk på nett.

Det er konklusjonen etter at UiB for første gang har gjennomført et nettbasert innføringskurs i arabisk, basert på prinsippene for omvendt undervisning. 

– Før vi gikk i gang var det flere som spurte om man virkelig kan lære seg et så komplisert språk som arabisk på nett. Nå vet jeg at det går an, forteller prosjektleder for det Norgesuniversitet-støttede prosjektet "Nettarabisk - studentaktive læringsformer", Esmira Nahhri. 

Stor interesse 

Innføringskurset, som gir en introduksjon til moderne standardarabisk og et overblikk over kultur og samfunn i den arabiske verden, hadde oppstart i august i fjor. 

– Interessen for studiet var stor. Hele 29 søkere takket ja til plass, 19 tok eksamen i november. Det er vi svært fornøyd med, sier Nahhri. 

Mens det på det campusbaserte studiet i arabisk er flere andregenerasjons arabere, var det bare nordmenn på den nettbaserte varianten. Dette tror prosjektlederen vil endre seg neste gang innføringskurset gjennomføres. 

– Da har vi forhåpentligvis klart å gjøre tilbudet bedre kjent også blant denne gruppen. 

Omvendt undervisning 

Innføringskurset "Arabisk språk og kultur" er et rent nettstudium som går over ett semester og gir 15 studiepoeng. Studentene deltar på to ukentlige undervisningsøkter, hver økt på to timer. Mellom øktene ser de på læringsvideoer, som så gjennomgås i undervisningen. 

– Med at studentene har sett læringsvideoer i forkant av undervisningen, slipper jeg å bruke tid på å gå gjennom ny grammatikk. I stedet kan vi gå rett på mer praktisk jobbing når vi møtes på nett, sier Nahhri. 

Prosjektlederen gleder seg over svært gode eksamensresultater på kurset, og tror måten undervisningen var lagt opp på har bidratt til det gode resultatet. 

– 8 av 19 studenter fikk A, kun 1 besvarelse var ikke bestått. 

Det var ikke obligatorisk oppmøte på nettforelesningene. Likevel var det godt oppmøte. 

– Studentene hadde selv interesse av å være med på undervisningene, det er viktig når man skal lære seg et nytt språk. I tillegg kunne de se alle forelesninger i opptak, og dermed repetere etter behov, forteller Nahhri, som selv måtte lære seg masse ny programvare for å kunne utvikle kurset. 

Diskusjonsforumet i LMS-et ble mye brukt. Der snakket studentene seg imellom. Prosjektlederen fikk også en del faglige spørsmål på e-post. 

– Spørsmål jeg mente var av interesse for hele gruppen, delte jeg selv på diskusjonsforumet i ettertid, anonymisert så klart. 

Nye kurs

På nyåret skal UiB i gang med et påbyggingskurs. Til dette har de fått 13 søkere. 

– Og neste høst kjører vi nytt innføringskurs, avslutter Esmira Nahhri.
 

Skriv ny kommentar