Gullgraving i Norgesuniversitetets prosjekter

colourbox16836571-prosjektgruppe-rapport.jpg

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Våre prosjekter prøver ut digitale verktøy i undervisningen for å utvikle nye fleksible studietilbud, og for å gi mer aktiv og tilpasset læring. Nå har vi samlet erfaringene fra tidligere prosjekter i en egen rapport. 

– Mange av prosjektene har utviklet digitale læringsressurser som var lite brukt i norsk høyere utdanning i perioden, sier Hilde Gaard, som er redaktør for rapporten "Gullgraving i Norgesuniversitetets prosjekter 2010-2014".

Støttet MOOC-er på tidlig stadium

Prosjektgjennomgangen viser blant annet at Norgesuniversitetet støttet MOOC-er før fenomenet fikk sitt gjennombrudd i Norge. Samtidig er det etablert et samarbeid mellom disse og senere MOOC-er, som fortsatt lever til stor nytte for prosjektene fra ulike institusjoner og fagfelt. 

– Denne typen erfaringsdeling gjennom nettverk kan gi nyttig læring mellom prosjektene over tid, forteller Gaard. 

Funnene i rapporten for øvrig peker på stor spennvidde, variasjon og mangfold i prosjektene, som gjør det vanskelig å oppsummere resultatene av prosjektene på generisk nivå med tanke på mønstre, forklaringer og trender. 

Styrket samarbeid gjennom prosjektarbeid

Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og med arbeidslivet var viktige føringer for prosjektene i perioden. Den vanligste samarbeidsformen er at fagpersoner fra forskjellige miljøer samarbeider om et felles studietilbud, eller samarbeider om hver sine piloter på eget lærested. 

– Mange av prosjektene henter også inn ekstern kompentanse, enten fra mer erfarne fagpersoner innen IKT og læring, eller fra egne støttemiljøer, sier Hilde Gaard. 

Når det gjelder samarbeid med arbeidslivet er det mest utbredt i prosjektene at helse- og lærerutdanningsfag samarbeider med kommuner, og at prosjekter samarbeider med bransjeorganisasjoner for å tilpasse studietilbudet til en målgruppe i arbeidslivet. 

Les mer og last ned gullgraverapporten her

 

Skriv ny kommentar