Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

I gang med "Digital tilstand 2014"

Vi skal kartlegge omfang, utbredelse og bruk av IKT i høyere utdanning

OBS: Fredag 28. mars er siste frist for å svare

Da er det igjen tid for å kartlegge omfang, utbredelse og bruk av IKT i høyere utdanning.

Påminnelse: Fredag 28. mars er frist for å svare på undersøkelsen!

Hvordan er egentlig den digitale tilstanden for studenter og fagansatte rundt om i landet?

[] Forrige undersøkelse kom i 2011, og viste blant annet en økning i bruk av digitale verktøy og medier fra 2008 til 2011. Samtidig var det bare små endringer i hvordan utdanningsinstitusjonene tilrettelegger for bruk av teknologi.


Hvordan er bildet i 2014?

Det skal Norgesuniversitetets ansatte (bildet) finne ut av. Nettundersøkelsen skal beskrive status og utvikling på feltet.

Målgrupper:

  • Instituttledere/avdelingsledere
  • Fagansatte
  • Studenter på 2. og 3. studieår

Etter undersøkelsen håper vi at vi kan si noe om:

  • I hvilken grad og på hvilke måter bruker studenter IKT i utdanning?
  • Hva har de av eget utstyr - og bruker de det?
  • Hvilke forventninger har de til teknologibruk, hvordan gjennomføres eksamen, og hvordan opplever de at teknologibruk i undervisning støtter varierte arbeids- og læringsformer?
  • I hvilken grad "shopper" studenter kurs og emner fra ulike læresteder i sin utdanning, og hva er omfanget på MOOCs - bruker de det?

Blant instituttledere og fagansatte skal vi blant annet kartlegge dette:

  • I hvilken grad bruker de varierte lærings- og undervisningsformer, som "blended learning" - og hva er omfanget på bruk?
  • Hvordan jobber fagansatte med implementering av IKT i sine undervisningsopplegg, og hva tenker de om teknologibruk i egen undervisning. Ser de muligheter?
  • Har lærestedene fokus på hvordan teknologien vil kunne bidra til økt læringsutbytte og kvalitet for studentene?

Egne data

Datainnsamlingen foregår de neste to månedene, og vi oppfordrer alle til å delta som får invitasjon. Da får vi et riktig bilde av den digitale tilstanden.

- Læresteder som får høy svarprosent på undersøkelsen kan få tilgang på egne data, sier prosjektleder for undersøkelsen, Hilde Ørnes (nr. 3 f.v).

Følg Norgesuniversitetet på Facebook og Twitter. Her kommer vi til å følge utviklingen av undersøkelsen tett med hashtagen #Digtilst14