Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Forsket på NUV-prosjekt om nettbrett i praksisveiledning - ble nominert til pris

Nettbrett i praksisveiledning

Formidling fra prosjektet Nettbrett i praksisveiledning er nominert til Universitetsforlagets pris for «Årets tidsskriftsartikkel». Prosjektet var et samarbeid mellom Universitetet i Agder og UiT Norges arktiske universitet og mottok støtte fra Norgesuniversitetet. 

Artikkelen «Tablets as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training» handler om hvordan nettbrett kan brukes for observasjon og veiledning i norsk lærerutdanning. Den er skrevet av  Petter Mathisen og Cato Bjørndal. 

– Artikkelen beskriver innovativ bruk av teknologi i praksisdelen av lærerutdanningen. Man har benyttet nettbrett for å dokumentere studentenes praksis ved hjelp av tekst, bilder og video, og anvendt dokumentasjonen i gruppebasert veiledning og vurderingsarbeid, heter det i begrunnelsen for nominasjonen. 

Forskningsunn beskrevet i artikkelen tyder på at intervensjonen kan føre til kvalitetsforbedring i lærerstudentenes praksisopplæring. Forskningen kan derfor etter hvert gi betydelig samfunnsmessig verdi, sier juryen.

Les mer om nominasjonen.

Les mer om prosjektet Nettbrett i praksisveiledning.

Les den nominerte artikkelen, Tablets as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training.

Les om kommersialiseringen av resultater fra denne forskningen.

Tema: 

Skriv ny kommentar