Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Fem heldige iPad-vinnere

I forbindelse med deltakelse i Norgesuniversitetets spørreundersøkelse Digital tilstand er fem studenter trukket ut som vinnere av hver sin iPad Air.

På bildene ser vi tre av de heldige vinnerne; Kjetil Sunde (Høgskolen i Gjøvik), Thea Lyssand (Universitetet i Bergen) og Natalie Sophie Gulbrandsen (Høgskolen i Buskerud og Vestfold).

[][][]

I tillegg har også Kristoffer Olsen (Politihøgskolen) og Knut Pedersen (UiT Norges arktiske universitet) fått tilsendt hver sin premie.

Vi benyttet anledningen til å spørre de heldige vinnerne om de kunne si noen ord om hvordan de benytter seg av IKT i sitt studium. Alle sier at de i stor grad benytter e-post og digitale læringsplattformer (MinSide og Fronter) for å få tak i informasjon og for å kommunisere med forelesere, administrasjonen og medstudenter.

Videre sier de at smarttelefon er blitt et godt hjelpemiddel. Smarttelefon brukes både til å holde styr på forelesninger, finne ledige rom på campus, booke grupperom og lese mail.

To av disse sier også at de kan hente ned forelesninger som har blitt lagt ut på nett, noe som bidrar til at de ikke mister verdifull informasjon dersom de ikke har hatt anledning til å delta på alle forelesninger.

Forhåpentligvis vil nå også en iPad Air være et nyttig bidrag i de videre studiene til de heldige vinnerne.

Vi setter stor pris på alle som har deltatt i undersøkelsen og ønsker lykke til med videre studier!