Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Fem grunnskolelærerutdanninger får prosjektmidler

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Av elleve søknader er fem prosjekter innvilget støtte til digitalisering av grunnskolelærerutdanningene. 

Som et ledd i arbeidet med å styrke lærernes digitale kompetanse, bevilget regjeringen tidligere i år nærmere 90 millioner kroner til prosjekter som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale. Norgesuniversitetet har administrert utlysningen, og vært ansvarlig for å behandle søknadene.

– Vi skulle gjerne ha støttet flere prosjekter, men det ble altså fem som fikk midler denne gangen. Det blir spennende å se hvilke nye læringsaktiviteter som blir innlemmet i utdanningstilbudet som et resultat av denne satsingen, sier seniorrådgiver Emil Hasle ved Norgesuniversitetet, som har hatt hovedansvar for utlysningen. 

Til sammen deles det ut 89,6 millioner kroner over tre år. Disse prosjektene er innvilget støtte: 
 

Prosjekt  Institusjon
LUDO: Læring og Undervisning i Digitale Omgivelser Høgskolen i Sørøst-Norge
Digitaliseringsprosjektet Høgskolen i Volda
DigiLU Høgskolen i Østfold
DigGiLU NTNU
ProDiG - profesjonsfaglig digital kompetanse for studenter og lærerutdannere i grunnskolelærerutdanningene Universitetet i Agder

 

Skriv ny kommentar