Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

En gjennomgang av MOOC-litteraturen

QAA-rapport: MOOCs and Quality: A Review of the Recent Literature

The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) i Storbritannia publiserte nylig rapporten "MOOCs and Quality: A Review of the Recent Literature". Rapporten redegjør for MOOC-diskusjoner fra et bredt spekter av kilder, og presenterer ulike perspektiver og spørsmål knyttet til MOOC og kvalitet. 

Rapporten er utarbeidet av Sarah Hayes, som underviser i Technology Enhanced and Flexible Learning ved Aston University. 

Klikk her for å lese rapporten i sin helhet (PDF)