Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digitalisering setter høyere utdanning på terskelen til et nytt sprang

Deltakere på konferansen
Fotograf Eivind Senneset

- Digitalisering har allerede skapt store endringer i alle deler av samfunnet, ikke minst i utdanningen. Nå står vi på terskelen til et nytt sprang, for digitaliseringen er i ferd med å få enda større betydning i vår sektor og endringstakten er nå enda raskere.

Dette sa vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim da han åpnet nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning i Bergen. Rundt 200 ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner for digitalisering er samlet til denne konferansen, som arrangeres av Universitetet i Bergen og Norgesuniversitetet.

Asheim ønsker økt trykk på digitaliseringen, for den er et virkemiddel for å skape forskning og utdanning av høy kvalitet. Han var fornøyd med at regjeringens digitaliseringsstrategi er basert på et solid arbeid som har involvert mange i sektoren.

Mer aktiv læring gjennom digitalisering

Aktiv læring bidrar til bedre læringsutbytte og digitale verktøy og metoder kan bidra til aktiv læring på mange måter. Asheim nevnte flere eksempler:

NTNU sitt auditorium R2 er ombygd for å aktivisere studenter på store kurs ved enkelt å dele dem i mindre grupper, som kan arbeide sammen – digitalt. NTNUs prorektor for utdanning, Anne Borg, fortalte senere på dagen om et stort studieemne som har endret undervisningen sin for å dra nytte av mulighetene i dette auditoriet og nå har en betydelig lavere strykprosent.

ArtsApp er en applikasjon for smarttelefoner som gir studenter i felten gang til digitale bestemmelsesnøkler til bruk f. eks. i klassifisering av planter. Den er utviklet ved UiB med støtte fra Norgesuniversitetet (https://bioceed.w.uib.no/artsapp/), og forskning ved SFUen bioSEED viser at studentene er mer motiverte for arbeidet når de bruker appen.

Studenter på UiO, som studerer middelalderhistorie har bygd middelalder-Oslo i Minecraft. Minecraft har vært verdens mest populære spill de siste fem årene. Studentene har besøkt Middelalderbyen for å ta nøyaktige mål av ruinene og studere materialer. Etterpå har de gått til kildene for å resonere seg fram til hvordan bygningene så ut.

Mer deling av oppgaver og ressurser

Statsråden viste til regjeringens digitaliseringsstrategi for høyere utdanning og dens løfte om en utredning av muligheten for felles løsning for tilgang til digitale læringsressurser. I løpet av dagen kom det fram at dette er etterspurt på institusjonene.

Strategien sier:

Digitalisering gjør det mulig å ta ut potensialet for produksjon, deling, gjenfinning og gjenbruk av læringsressurser. En rekke norske institusjoner har utviklet og også tilgjengeliggjort ressurskilder både for egenprodusert digitalt innhold og innhold som er hentet fra andre. En felles løsning for tilgang vil gjøre det mulig å forvalte læringsressurser sentralt for å stimulere til økt produksjon og deling av læringsressurser, samt gjøre åpne digitale læringsressurser for høyere utdanning tilgjengelige.

Kunnskapsdepartementet vil be «Kvalitetsorgan S», senteret Norgesuniversitetet inngår i fra nyttår, og tjenesteorganet om å utrede løsninger for tilgang til læringsressurser på tvers av utdanningsinstitusjoner. Vi gleder oss til å ta tak i denne oppgaven.

Fotograf: Eivind Senneset.

Skriv ny kommentar