Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Digitalisering for utdanningskvalitet - status i norsk høyere utdanning

Norgesuniversitetets direktør, Jon Lanestedt.
Vår direktør, Jon Lanestedt, og ekspertgruppen for digitalisering, kvalitet og aktiv læring sier innspillene fra institusjonene når det gjelder digitalisering for utdanningskvalitet i stor grad er tatt til følge i kvalitetsmeldingen. Foto: Stina Grønbech

I en ny rapport oppsummerer Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring innspillene sentrale utdanningsinstitusjoner har gitt til stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning".  

– Vår analyse konkluderer med at innspillene fra institusjonene når det gjelder digitalisering for utdanningskvalitet i stor grad er tatt til følge i meldingen. Dette betyr at mange av tiltakene i meldingen allerede er godt forankret i sektoren, noe som vil gi god drahjelp i arbeidet med å sette dem ut i livet, sier Norgesuniversitetets direktør, Jon Lanestedt.

Bakgrunn for rapporten

Våren 2016 inviterte kunnskapsministeren universiteter og høgskoler samt andre aktører til å gi innspill til Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning som ble lansert 27. januar i år. 

I denne rapporten oppsummerer Norgesuniversitetets ekspertgruppe for digitalisering, kvalitet og aktiv læring innspillene fra 21 av de 91 aktørene, som representerer hoveddelen av studentmassen og andre sentrale interessenter.

– Etter mange år i forskningsskyggen, er utdanningspraksis og utdanningskvalitet blitt et svært sentralt diskusjonstema i UH-sektoren. Nå som Meld. St. 16 er vedtatt, vil det bli stort trykk på dette viktige arbeidet. Norgesuniversitetet vil stimulere til innovativ pedagogisk praksis ved økt digitalisering av læringsprosesser og bidra til prosjekter som stimulerer til systematisk utviklingsarbeid for å heve kvaliteten i høyere utdanning, forteller Lanestedt.

Les mer og last ned rapporten 

Tema: 

Skriv ny kommentar