Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Dette skal de nye NUV-prosjektene jobbe med

To unge kvinner med et nettbrett og en bok på biblioteket

Er du nysgjerrig på hva slags søknader vi får inn her på Norgesuniversitetet og hva de nye prosjektene skal jobbe med? Her er en oversikt over søknadsrunden og de endelige tildelingene av prosjektmidler for 2017/2018.

Utlysningen

Våren 2016 lyste Norgesuniversitetet ut 12 millioner til prosjekter for bedre utdanningskvalitet gjennom digitalisering. Prosjektene kunne rette seg inn mot tre innsatsområder:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet
  • Digital vurdering

Søknadene

Det kom inn 56 søknader fra 20 høgskoler og universiteter:

  • Aktiv læring: 41
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet: 7
  • Digital vurdering: 10

Tildelingene

19 prosjekter fra 12 institusjoner ble tildelt midler:

  • Aktiv læring: 13
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet: 3
  • Digital vurdering: 4

Trender blant årets prosjekter

Helsefag og utdanningsfag er de sektorene som har flest prosjekter, 5 stykker hver. Det er en mengde temaer som utforskes. Digital vurdering, praksis og spill eller gamification er de mest utbredte i år. For øvrig er det flere prosjekter som arbeider med simulering, sosiale medier og feltarbeid.

Fellestrekket til de fire prosjektene innen digital vurdering er at de tar studentenes behov for tilbakemelding på alvor, og forsøker å tilpasse vurderingsaktivitetene slik at de bedre understøtter studentenes oppnåelse av ønsket læringsutbytte. Stikkord for disse prosjektene er: læringsmappe i OneNote, avansert Wiseflow-bruk, automatisk formativ og summativ vurdering og et interfakultært prosjekt for evidensbasert god vurderingspraksis blant annet gjennom bruk av Canvas.

Når det gjelder spill og gamification utvikles det flere apper, som sikrer mobil tilgang og fleksibilitet, og som skal føre til mer aktive og motiverte studenter. Én app er inspirert av Pokémon Go og skal brukes til å legge inn faglig informasjon og oppgaver i landskapet på ekskursjoner og feltarbeid. En annen simulerer yrkesrelevante, realistiske problemstillinger (case) for sykepleiestudenter for praktisk anvendelse av teoripensum gjennom studiene. Et tredje prosjekt utvikler simuleringer for prosedyreøving og refleksjon i helsefag.

For utforskning av muligheter på ulike praksisfelt utvikler ett prosjekt profesjonsfaglig digital kompetanse for fremtidige lærere gjennom å prøve ut teknologi som anvendes i studiene på spesielt teknologikyndige praksisskoler. Et annet prosjekt skal styrke barnehagelæreres refleksjon og motivasjon i praksisperioden gjennom bruk av sosiale medier (det lukkede systemet Yammer).

Skriv ny kommentar