Debatt om studentenes oppfatning av kvalitet med digitalisering

Studenter som samarbeider rundt en stor skjerm
Illustrasjonsfoto: Colourbox

For første gang inneholder Studiebarometeret et batteri med spørsmål om digitalisering og utdanningskvalitet. Svarene, eller snarere tolkningen av svarene, har skapt debatt.

Khrono skrev i sin dekning at studentene ikke tror at digitalisering kan øke kvaliteten på utdanning. Dette er i beste fall en overforenkling av funnene i undersøkelsen.

Vi har svart på Khronos artikkel og sier blant annet:

Artikkelen peker på at studentene mener digitale verktøy og medier er viktige hjelpemiddel i studenthverdagen, gir mer frihet til å studere når og hvor man vil, gjør det lettere å samarbeide og åpner for nye måter å lære på. Fleksibilitet, samarbeid og variasjon er alle tre elementer som bidrar til økt utdanningskvalitet. Altså opplever studentene økt kvalitet i utdanningen sin.

Les vårt svar her.

Les Khronos artikkel om Studiebarometeret her.
 

Skriv ny kommentar