Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Canvas valgt som UH-sektorens prefererte LMS-tilbyder

20 universiteter og høgskoler har vært med i UNINETTs felles anskaffelsesprosess for ny e-læringsplattform (LMS). Kontrakter er tildelt tre leverandører, med Canvas som den prefererte.

Det er store endringer i markedet for LMS (learning management system) om dagen. UNINETT har stått i spissen for en anbudsrunde for LMS der de aller fleste UH-institusjonene i Norge har deltatt. Spennende nok er den prefererte tilbyderen den samme som har kapret klart flest markedsandeler siden de startet opp for få år siden.

Bloggen e-Literate kommer jevnlig med gode analyser av utdanningsteknologifeltet i artikkelform, og anbefales på det sterkeste. Av spesiell interesse denne gangen er at de har gjennomført en uavhengig markedsanalyse av LMS-markedet i Europa, i samarbeid med LISTedTECH.

Store endringer i LMS-markedet

Det interessante her er hvordan de store tunge aktørene Moodle og Blackboard mister markedsandeler til nye leverandører. Dette gjelder spesielt Canvas, som har gått fra 13 % til 33 % av LMS-markedet i løpet av det siste året. Det vitner om en plattform som er tidsriktig, men samtidig robust nok til at store institusjoner velger den.

Enda mer interessant er det da at resultatene av UNINETTs anskaffelsesprosess ble offentliggjort i dag og at de landet på nettopp Canvas som preferert LMS leverandør. 20 institusjoner er med på anskaffelsen og kan derigjennom velge å gå over til Canvas uten en egen anbudsrunde. Disse 20 institusjonene er HiSØ, HiB, HiHM, HiL, HiMolde, HiOA, HiOF, HsH, HiSF, HiVolda, NHH, NiH, NMBU, NMH, PHS, UiT, Nord, UiA, UiO, UiS, samt med åpning for at noen private høgskoler blir med.

Alle som er med på anbudet velger ikke nødvendigvis Canvas. Det er også to andre muligheter, og man kan velge andre enn disse igjen om det er klare behov som ikke tilfredsstilles av vinnerne av anbudsrunden. Men høyst sannsynlig vil mange institusjoner benytte seg av Canvas, noe som kan gi synergier og gjøre det enklere å tilby tverrinstitusjonelle kurs, lage tilpasset programvare, med mer.

Står fritt til å velge annet LMS ved behov

Vi vet at UiB har kjørt sin egen installasjon av Canvas siden våren 2016, og har en rekke videoer ute om hvordan man kan ta i bruk ulik funksjonalitet. De har også planer om å se på hvordan man kan utnytte funksjonaliteten enda bedre for å forbedre utdanningene og spre god bruk innen egen institusjon.

Universitetspedagogikkressursen KUPP, laget av universitetspedagogene og seksjon for digitale medier i læring ved UiO, og delfinansiert av Norgesuniversitetet, ligger ute på BIBSYS sin Canvas-installasjon. Dette er en åpen ressurs hvor man kan gå inn å se hvordan et kurs kan se ut i Canvas. Ressursen er forøvrig ment å være for hele UH-Norge og man kan benytte hele eller deler av universitetspedagogikkressursen fritt, og potensielt laste det inn i egen Canvas installasjon.

Blant årets prosjektsøknader til Norgesuniversitetet, ser vi søkere som ønsker å benytte det nye LMS-et på tvers av institusjonsgrenser, og andre som ønsker å gjennomføre institusjonelle helhetlige satsninger hvor IT, UH-ped, ledelse, faglige, administrative og diverse støttemiljø går sammen om å løfte utdanningsfeltet og ta i bruk det utvidede pedagogiske handlingsrommet. Dette er prosjekt som potensielt kan vise vei for hvordan andre institusjoner kan gå frem og ta i bruk nytt LMS, eller DLM om du vil (digitalt læringsmiljø). Det er ikke til å komme utenom at man må være proaktiv for å få gode overgangsprosesser som ikke kun viderefører nåværende bruk av LMS, og kun skaper misnøye fordi "man har jo et fungerende LMS".

Mer om Canvas

Det absolutt mest interessante med Canvas er deres åpne API-løsning. Med det menes den åpne kildekoden og integrasjonsløsning som gir utvidede muligheten for å lage tredjeparts applikasjoner tilknyttet et eget appsenter. Man kan sammenligne det med iTunes og Google Play, som åpner opp for at det kommer en rekke potensielle apper som er skreddersydd, og hvor markedskreftene vil kunne bidra til stadige forbedrede produkter. Det vil også være lettere for institusjoner i Norge å gå sammen om å utvikle funksjonalitet man ønsker innen ulike fagfelt eller på institusjonsnivå, og da ha en plattform å tilby disse på hvor alle kan ha nytte av hverandres utviklingsarbeid.

En annen funksjonalitet som må nevnes er grafiske fremstillinger basert på læringsanalysemotoren til Canvas. Dette er et spennende felt hvor vi må nevne JISC og SLATE sitt arbeid, som vi vil komme tilbake til med en artikkel om læringsanalyse. Denne funksjonaliteten kan potensielt gi en mye bedre innsikt i hva som fungerer eller ikke, vise hvordan studentene ligger an i studieløpet, og visualisere data som kan gi grunnlag for informerte, mer treffende tiltak for å heve utdanningskvalitet fra institusjonsnivå ned til enkeltemnenivå.

Vi kommer til å samarbeide med UNINETT og følge med på implementeringsprosessen ved institusjonene, og dele god praksis der vi ser dette.

Kommentarer

Et godt norsk uttrykk for "prefererte" er "foretrukne. Bruk heller det!

Skriv ny kommentar