Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Budsjettveiledning Norgesuniversitetets prosjektmidler 2018

I forbindelse med utlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler for 2018 har vi laget en screencast til hjelp i utforming av budsjett for prosjektsøkere.

 

Skriv ny kommentar