Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Bli med på UH-ped webinarer

Illustrasjonsfoto webinar om UH-pedagogikk

For at flere skal få nytte av spisskompetansen innen UH-pedagogikk, tilbyr Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk 6 webinarer i løpet av 2017. 

De to første webinarene arrangeres allerede 17. januar. Kine Dørum fra Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) ved UiT skal snakke om studentrollen, mens Roar Pettersen fra Pedagogisk utviklings- og læringssenter (PULS) ved Høgskolen i Østfold skal fortelle om problembasert læring. Påmeldingsfrist er 12. januar. 

Les mer og meld deg på her 

Pedagogisk nybrottsarbeid 

Ideen om å arrangere webinarer oppsto på en samling i Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk i høst. 

– Dette er pedagogisk nybrottsarbeid for oss. Ved å bruke webinarer som form håper vi også å inspirere andre til å tenke nytt i undervisningssammenheng, forteller Hanne Schou Røising fra PULS ved Høgskolen i Østfold. 

Presentasjonene som holdes på webinarene blir tatt opp, og tilgjengeliggjort i etterkant. Disse kan være en ressurs for alle som arbeider med UH-pedagogiske kurs. Diskusjonene på slutten av webinarene tas ikke opp. 

Utnytte spisskompetansen uavhengig av sted

Spisskompetansen på UH-pedagogikk er spredt rundt på små enheter på de ulike utdanningsinstitusjonene. 

– Webinarene lar oss dele miljøenes kompetanse, uavhengig av sted og til dels av tid, sier Petter Mathisen fra UiA. 

Han sitter i redaksjonskomiteen sammen med blant andre Hanne Schou Røising. Webinarene er et samarbeid på tvers av institusjonene i UH-ped nettverket. De har nedsatt en redaksjon med deltakere fra Høgskolen i Østfold, Universitetet i Agder, Høgskolen i Sørøst-Norge, UiT Norges arktiske universitet og Høgskolen i Lillehammer. 

– Vi har vært opptatt av å konkretisere nettverkssamarbeid. Med disse webinarene tilbyr vi noe konkret og enkelt, og med flat struktur, forteller Mathisen. 

Stor interesse

Interessen for de første to webinarene er stor. Én dag før påmeldingsfristen går ut er det 68 påmeldte. 

– Det er over all forventning, sier Røising, før hun legger til: – Men vi har plass til flere. 

Les mer om UH-ped webinarene på deres egen nettside  

Kommentarer

test

Skriv ny kommentar