Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Bli med på Høstkonferansen 2015

Norgesuniversitetets Høstkonferanse i Tromsø

Norgesuniversitetets Høstkonferanse arrangeres på Scandic Ishavshotell i Tromsø 15. og 16. september. Registreringen starter 15. september kl. 11.00.

Konferansen inneholder faglige foredrag av interesse for alle i UH-sektoren som er opptatt av digitalisering og utdanningskvalitet. Det blir også søknadsseminar for de som skal søke prosjektmidler fra oss i år, og erfaringsdeling fra pågående prosjekter. 

Klikk her for program og påmelding