Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

Bidra på Læringsfestivalen 2018

To studenter lærer sammen med bærbar PC
Foto: Pacific Northwest National Laboratory (CC-lises på Flickr)

Del erfaringer med digitalisering for utdanningskvalitet på Læringsfestivalen. Fristen for å komme med forslag er 21. januar.

Norgesuniversitetet er medarrangører av Læringsfestivalen ved NTNU. I den anledning er vi på jakt etter gode bidrag til programmet.

Slike bidrag ønsker vi

Det kan være Norgesuniversitetsprosjekt eller andre som vil presentere noe på konferansen. 

Det er særlig de som allerede har gjort seg erfaringer og gjerne også har dokumentert disse gjennom evalueringer eller forskning som vi er på utkikk etter. Om dere er i oppstartsfasen/ underveis i et prosjekt og ikke har konkrete resultater å vise til kan det likevel være interessant som en rundebordsesjon hvor man diskuterer problemstillinger som kan være relevante for flere.

Vi er ute etter presentasjoner, og/eller postere, samt rundebordsdiskusjoner. Send inn bidrag innen 21. januar.

Tema kan for eksempel være

  • digitale vurderingsformer,
  • studentaktive undervisningsformer,
  • innovativ pedagogisk bruk av læringsareal,
  • suksess med undervisningsstøtte av ulik art, helhetlige studieplanendringer/ programendringer,
  • digitale løsninger på flercampusproblemstillinger som løses,
  • virituell mobilitet,
  • m.m.

Basert på forslagene som kommer inn vil det bli foretatt en utvelgelses prosess, og tematisk lignende innlegg vil bli puttet i bolker for å belyse et tema fra ulike sider.

Om læringsfestivalen

Læringsfestivalen skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren. Læringsfestivalen er en møteplass der undervisere og andre som er engasjerte i undervisning møtes og utveksler kunnskap, erfaringer, ideer, visjoner og problemstillinger, og hvor man kan knytte kontakter og etablere nettverk for videre samarbeid.

Håper vi sees på Læringsfestivalen 2018!

Tema: 

Skriv ny kommentar