App øker motivasjonen for å lære arter

Foto: Eivind Senneset

Da biologistudentene ved UiB fikk en app for å identifisere arter, økte motivasjonen betydelig.

Kunnskap om artsidentifikasjon er basis for forvaltning av det biologiske mangfoldet, og derfor også en integrert og viktig del av utdanningen av fremtidige biologer. Identifisering av arter har tradisjonelt blitt gjort ved hjelp av såkalte nøkler, hvor man går gjennom en rekke spørsmål om utseende og morfologi i forhold til den arten man har foran seg.

– Nøklene er som oftest utviklet av og for profesjonelle, og består av vanskelige fagtermer. Selv om mange studenter syns det er fascinerende å lære om identifisering av arter, blir de ofte frustrert i møte med nøklene, forteller leder for ArtsApp-prosjektet ved Universitetet i Bergen (UiB), John Arvid Grytnes. 

Økt motivasjon og bedre mestringsfølelse

For å senke terskelen for artsidentifikasjon utviklet UiB en app som supplement til de tradisjonelle nøklene. 

– Studentene bruker jo mobiltelefonen hele tiden, så hvorfor ikke la dem identifisere arter med et verktøy de kjenner? spør Grytnes. 

Biologistudent Ardian Høgøy Abaz ved UiB
Biologistudent Ardian Høgøy Abaz ved UiB er svært fornøyd med å kunne bruke en app til artsidentifikasjon.
Interaktive nøkler på mobilen gir mange muligheter. En undersøkelse blant studentene viser at de er mer motivert ved bruk av appen, og at de opplever bedre mestring. 

– Med appen trenger vi ikke gå gjennom et hierarktisk system ved artsidentifikasjon. Vi kan svare på de enkle spørsmålene først, og dermed sile bort mye informasjon i løpet av noen få steg, bekrefter biologistudent Ardian Høgøy Abaz, som er svært fornøyd med appen. 

– Den er lett tilgjengelig, lett å bære på, og ikke minst mer miljøvennlig. Med flotte bilder og tegninger som forklarer begreper, interaktive funksjoner som å dokumentere observasjoner og muligheten til å velge hvilke spørsmål man vil svare på, oppleves den som veldig brukervennlig også for nybegynnere. 

Lager egne apper 

Appen brukes av rundt 100 studenter på feltkurs hvert år. Tre uker er satt av til feltkurs ved oppstart av biologistudiene. Den første uka brukes til identifisering av arter. Den siste uka jobber studentene med prosjektoppgaver, mange velger da å lage egne apper. 

– Selv om disse egenutviklede appene ikke er tenkt til profesjonell bruk, har det stor læringseffekt å jobbe med dem. Studentene lager selv innholdet, og viser dermed at de har tilegnet seg kunnskap om artsidentifikasjon og nøkling. Disse appene kan dessuten brukes av andre i nærområdet, sier Grytnes. 

Videre planer 

ArtsApp er utviklet av Kjetil Fossheim, som var masterstudent ved UiB. Han har en bachelor i IT fra før, og har dermed en unik kombinasjon av fagkunnskap og teknisk innsikt. 

– Kjetil er akkurat ferdig med masterstudiet i vegetasjonsendringer. Fremover skal han jobbe videre med ArtsApp. Foreløpig finnes appen bare for Android-telefoner, men nå skal vi få på plass en iPhone-versjon også, sier Grytnes. 

I tillegg håper de å tilrettelegge for at også andre, gjerne andre steder i landet, kan lage sine egne ArtsApper med utgangspunkt i den de har lagd ved UiB. 

Gå til prosjekt: ArtsApp: En applikasjon for enklere artsidentifikasjon

Kommentarer

Det er viktig å utvikle en app som kan jobbe offline for å kunne holde seg under grenseverdiene satt av EUROPEAM Guidelines 2016. Jeg har selv målt, og det ser ikke ut til å være mulig å holde seg innenfor grenseverdiene med bruk av WIFI/Mobildata.

Å redusere nøkling til en app vil også gjøre at den som nøkler taper  noe av oversikten til/organsieringen av stoffet (Ref. Digital demens (Spitzer 2014)). Det gir redusert læring.

Skriv ny kommentar