24 prosjekt får støtte for 2015

Norgesuniversitetet fekk inn i alt 141 søknader om støtte til prosjekt i fleksibel høgare utdanning. Talet er rekordhøgt. Av desse gjekk 65 vidare til fase to. 24 prosjekt er nå innvilga støtte.

24 prosjekt er innvilga støtte frå Norgesuniversitet.

- Vi fekk inn mange gode og støtteverdige søknader. Norgesuniversitetet har 12,5 millionar kroner å dele ut. Dessverre er det slik at vi ikkje har hatt moglegheit til å gje støtte til alle støtteverdige prosjekt. Dette viser nok ein gong det store behovet det er for utviklingsmidlar i sektoren, seier direktør ved Norgesuniversitetet Eva Gjerdrum.

Desse prosjekta har fått støtte:

Prosjekt Institusjon

Fleksibel undervisning for campusstudenter i storklasse

Diakonhjemmet Høgskole

Fleksibel læring i grunnleggende geoteknikk Høgskolen i Ålesund
Utvikling og utprøving av adaptivt læringsverktøy Høgskolen i Ålesund
ePraksis Høgskolen i Bergen
En reise gjennom kroppen - forstå god helse Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Innovasjon i kommunesektoren – digital læringssti for innovasjonscase Høgskolen i Lillehammer
Det digitale bibliotek Høgskolen i Nord-Trøndelag
MOOCAHUSET Høgskolen i Oslo og Akershus

Nettbasert videreutdanning i protonterapi Høgskolen i Oslo og Akershus
Seksuell helse, seksuelle rettigheter og e-læring Høgskolen i Oslo og Akershus
Literary Criticism Online Resource (LICOR) Høgskulen i Volda
Friluftslivsfag og utvikling av digital didaktikk Norges idrettshøgskole
Frisk fisk - kompetanseheving i fiskehelse for og med næring og forvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Interaktiv 3D visualisering Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Creating a computational-physics online platform with IPython Notebook Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Økonomiske metodefag gjennom praktisk analyse av data og læringsanalyse Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Video for kvalitet og fleksibilitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Fysikk på nett UiT Norges arktiske universitet
Sykepleie går aMOOC UiT Norges arktiske universitet
Kvalitet i videoforelesning Universitetet i Agder
T-FLIP (Testdrevet ferdighetslæring i programmering) Universitetet i Agder
ArtsApp: En applikasjon for enklere artsidentifikasjon Universitetet i Bergen
Utvikling av et nettbasert kurs i UH pedagogikk Universitetet i Oslo
MOOC: Integrasjon av naturvitenskap i ferdigheter og systematiske observasjoner i sykepleie Universitetet i Stavanger