Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

22 prosjekter får støtte for 2018

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norgesuniversitetet fikk inn i alt 63 søknader om støtte til prosjekter i fleksibel høyere utdanning. Av disse er 22 innvilget støtte.

Prosjektmidlene ble lyst ut innen avgrensede tematiske områder. Av de 63 søknadene var 8 innen digital vurdering, 19 innen digitale læringsformer for arbeidslivet og 36 innen aktiv læring. 

- For det første er det gledelig med den store interessen for å utforske hvordan digitalisering av læringsprosesser og vurderingsformer kan bidra til studentenes læring, og styrke relevans og kobling til arbeidslivet. For det andre var vi spent på hvordan Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning, som etterlyser innsats på nettopp de områdene som omfattes av Norgesuniversitetets utlysninger, skulle gjenspeile seg i søknadsbunken. Og vi har ikke mottatt så mange søknader noen gang siden vi begynte med utlysninger innen tematiske områder i 2015, sier direktør ved Norgesuniversitetet Jon Lanestedt.

Disse prosjektene har fått støtte:

Prosjekt Institusjon
Feltbasert studentforskning i det digitale klasserommet Høgskolen i Innlandet
Digital plattform for organisasjonsutvikling i PP-tjenesten: arbeidsplassbasert etter- og videreutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus
Formativ vurdering av ER-diagrammer med LearnER Høgskolen i Sørøst-Norge
Optiker på et brett Høgskolen i Sørøst-Norge
Det usagte i kommunikasjon Høgskolen på Vestlandet
Digital læring i arbeidslivet Høgskolen på Vestlandet
Min drømmeeksamen Høyskolen Kristiania
Å bygge hjerner Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteteknologisk utdanning (DigiMat) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Elektronisk studentvurdering (ESV) i praksisstudier bachelor sykepleie Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
FLIGG-II Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Nettbasert emne i "Kunnskapsbasert habilitering" Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
SAMGen: StudentAktivt undervisninsopplegg innen Medisinsk Genetikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Studentaktive læringsformer og bruk av digital læringsplattform for økt engasjement og kvalitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
En flipped classroom modell for campus, ekstern campus og nettstudenter UiT  Norges arktiske universitet
Etnografi som kunstnerisk forskning Universitetet i Agder
A digital learning environment for field based geoscience teaching Universietet i Bergen
Veien mot kritisk tenkning: aktive læringsformer i russisk historie og kultur Universietet i Bergen
Blended active learning of statistics Universitetet i Oslo
eASSESS Universitetet i Oslo
Introduction to Norwegian II - MOOC for norskopplæring på A2-nivå Universitetet i Oslo
Flipping conservation with iNnovative and sustainable ICT Tools (FliNT) Universitetet i Oslo

 

Kommentarer

UiS søkte om prosjektmidler til 8 prosjekter ved årets tildeling, ingen av dem ble innvilget. Fordelingsnøkkel her? Jeg nekter å tro at samtlige av våre åtte søknader ikke fulgte gjeldende formalkriterier/var dårlige søknader. Når 7 av 22 tildelte (av totalt 68 søknader) går til prosjekter på NTNU slår det meg at de "nye" UH-konstellasjonene forfordeles her? Evt bør kriteriene til fordeling av NUV-midler revurderes i klartekst.

Takk for henvendelsen din. Alle prosjekter som har fått avslag vil få tilbakemelding om årsaken i januar. Hvis du eller noen andre på Universitetet i Stavanger ønsker en nærmere samtale om dette, ordner vi selvfølgelig det.

Skriv ny kommentar