Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

19 prosjekt får støtte for 2017

Noregsuniversitetet fekk inn 56 søknader om støtte til utviklingsprosjekt i høgare utdanning. Utviklingsmidlane vert lyst ut innan avgrensa tematiske områder:

  • aktiv læring
  • digitale læringsformer for arbeidslivet
  • digital vurdering

19 prosjekt er innvilga støtte frå Noregsuniversitet.

Desse prosjekta har fått støtte:

Prosjekt Institusjon
Implementing formative assessment
through digital portfolios
Høgskolen i Bergen
Digitalisering for nasjonal kompetansespredning Høgskolen i Oslo og Akershus
Digitale læringsverktøy i utviklingen av arbeidsplassen som læringarena i barnehagelærerutdanningen Høgskolen i Oslo og Akershus
Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter - forskrivningsrett LARC - ungdomsseksualitet Høgskolen i Oslo og Akershus
Et mangfold av digitale vurderingsformer i helsefag for vernepleierstudenter Høgskolen i Sørøst-Norge
Framtidas ingeniørutdanning i Sunnhordland Høgskolen Stord/Haugesund
Høyskolen Kristiania Flex - nye fleksible og studentaktive gjennomføringsmodeller for campus og nett Høyskolen Kristiania
Interaktivt virtuelt feltarbeid Nord universitet
Studenter som forskningsteam Nord universitet
Øving og prestasjonsforberedelser i det interaktive rom Norges musikkhøgskole
Familien Rød Tråd Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
GEO GO Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Klasseromsquiz i Matematikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Focus on the North—Digital learning for pre- and inservice teacher education Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
Automatisk formativ og summativ vurdering UiT Norges arktiske universitet
ProDiG Universitetet i Agder
"Fire-enighet" - tre kurs for arbeidslivet i ny pedagogisk model Universitetet i Bergen
Bedre språk, bedre jurister Universitetet i Bergen
Teaching and Learning in the Digital Age: Online Tools and Assessment Practices Universitetet i Bergen

 

Skriv ny kommentar