Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

17 prosjekter får digitaliseringsmidler for 2019

To jenter samarbeider på en bærbar PC
Foto: Catalyst Open Source (CC-lisens på Flickr)

Diku fikk 46 søknader om prosjektmidler tilknyttet utlysningen Digitalisering for utdanningskvalitet 2019. Utlysningen hadde tre tematiske områder og av de 46 søknadene var 9 innen digital vurdering, 11 innen digitale læringsformer for arbeidslivet og 26 innen aktiv læring. 

Alle søkere vil få formelle tildelings- eller avslagsbrev i januar 2019.

Midlene går til prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. Prosjektene skal også utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice basert på utviklingsarbeidet de gjennomfører.

Disse prosjektene får prosjektmidler:

Prosjekttittel Søkerinstitusjon
Flipped classroom med aktiv metalæring for både student og lærer Det teologiske menighetsfakultet
Aktiv profesjonsutvikling i en virtuell verden Høgskolen i Innlandet
Fleksible emner for toppidrettsstudenter Høgskolen i Innlandet
Virtuelt medisinrom Høgskolen i Innlandet
Digitale læringsformer for et kunnskapsbasert arbeidsliv Høgskulen på Vestlandet
Sosialt arbeid med barn og familier Høgskulen på Vestlandet
Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring Lovisenberg diakonale høgskole
Med hode og hjerte inn i fremtiden: læringspotensialet av digital historiefortelling på tvers av fagene Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Nye, digitale metoder i kjemiundervisningen - bruk av omvendt klasserom og blandet læring Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
#studentaktiv Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Digitalisert underveisvurdering og studentaktiv dybdelæring (DUSAD) OsloMet
Minecraft i lærerutdanning: Generiske- og fagspesifikke ferdigheter i samfunnsfag OsloMet
Argumentasjon som ferdighet, studentaktiv læring på examen philosophicum (Logikksjekk for examen philosophicum) Universitetet i Bergen
Digital vurdering og tilbakemelding på oppgaver i grunnleggende programmering Universitetet i Bergen
Den digitale jurist Universitetet i Oslo
Jazzimprovisasjon - et digitalt og samlingsbasert studium for kompetanseheving i kulturskolen

Universitetet i Stavanger

Towards adaptive assessment within smart learning environment Universitetet i Sørøst-Norge
   

 

Skriv ny kommentar