Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

17 prosjekt innvilga støtte for 2016

Noregsuniversitetet fekk inn i alt 57 søknadar om støtte til prosjekt i fleksibel høgare utdanning. Av desse er 17 no innvilga støtte.

- Vi reviderte og spissa føringar og kriterium for prosjektsøknadar i 2015, og mottok 57 søknadar før fristen 15. oktober. Vi har 12,5 millionar kroner å dele ut, og mange av søknadane var gode. Dessverre er det slik at vi ikkje har hatt moglegheit til å gje støtte til alle støtteverdige prosjekt, seier direktør ved Norgesuniversitetet, Eva Gjerdrum.

Desse prosjekta har fått støtte:

Prosjekt Institusjon Innvilget beløp

Digital Helse-Lab

Høgskolen i Bergen

600 000
”Learning factories in manufacturing industry and education” Høgskolen i Gjøvik 466 000
Verdiskapende lederskap i arbeidslivet Høgskolen i Lillehammer 600 000
Active Learning Module for Emergency Management Professionals using Virtual Reality Høgskolen i Molde 450 000
Moltimodal læringsressurs i Kunst og håndverk: Fagdidaktikk for aktiv læring. Høgskolen i Telemark 950 000
Gangen i en barnevernsak - en digital dynamisk læringssti Høgskolen i Telemark 575 000
Lærar for ein dag Høgskolen Stord/Haugesund 800 000
Aktiv læring med bruk av SimPad Høgskolen Stord/Haugesund 700 000
Den reflekterte treneren Norges idrettshøgskole 550 000
Forsøksdyrkurssamarbeid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 700 000
Samarbeidslæring og digitale arbeidsformer i kammermusikkfaget Norges musikkhøgskole 180 400
Digital forskningsmetode Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 400 000
Strafferetten i ny drakt UiT Norges arktiske universitet 545 000
SimFish - Innovative interdisciplinary learning in fisheries and acquaculture UiT Norges arktiske universitet 1 000 000
Nettarabisk-studentaktive læringsformer Universitetet i Bergen 501 000
Klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for opplæring av studenter og ansatte i primærhelsetjenesten Universitetet i Oslo 510 000
Omvendt klasserom som arbeidsmåte i mastergradsutdanningen i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger 360 000

Skriv ny kommentar