Norgesuniversitetet har blitt Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Det vil komme et nytt nettsted tidlig 2019.

15 IKT-prosjekt får støtte

Norgesuniversitetet støttar 15 prosjekt ved universitet og høgskular med midlar i 2013.

15 prosjekt ved universitet- og høgskular får støtte frå Noregsuniversitetet i 2013.

Prosjekta skal bruke IKT til å fleksibilisere studium, utvikle digitale læringsressursar, og utvikle studium i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar og arbeidslivet.

Desse prosjekta får støtte:

Diakonhjemmet Høgskole Synkrone og asynkrone metoder 650 000
Høgskolen i Bergen Utvikling av medierike ebøker 700 000
Høgskolen i Harstad Fleksibilisering av praktisk prosjektledelse 640 000
Høgskolen i Lillehammer Filmhistorie på nett 400 000
Høgskolen i Narvik Modulbasert, nettstøttet matematikk 600 000
Høgskolen i Nord-Trøndelag Å tolke et gevir 600 000
Høgskolen i Nord-Trøndelag Spillbasert læring 500 000
Høgskolen i Telemark Fleksibel utdanning-teknologiske fag 800 000
Høgskolen i Vestfold Profesjonsspesifikke veilederutdanninger 600 000
Høgskolen i Østfold eStudent 500 000
Høgskolen Stord/Haugesund Produksjon for sal og scene 350 000
Universitetet i Nordland Fleksibel RLE 900 000
Universitetet i Oslo Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning 900 000
Universitetet i Oslo Fleksibel mastergrad i IKT og læring 900 000
Universitetet i Oslo FlexPhil 750 000

Dei fleste prosjekta skal gå over to år. Neste utlysing for prosjektmidlar kjem rundt 15. mars med søknadsfrist 1. mai.