Prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser årleg ut prosjektmidler innanfor: 

  • Utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbod i høgre utdanning.
  • Utdanningssamarbeid mellom høgre utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi. 

Kven kan søke?
Alle norske, akkrediterte universitet og høgskolar kan søke. Institusjonar med utdanningstilbod akkreditert som høgre utdanning, kan også søke.

Søknadsprosess
Søknadsprosessen foregår i to omgangar. I prekvalifiseringa, som har søknadsfrist 15. mai, er vi ute etter dei gode ideene. I endeleg søknadsrunde inviterer vi dei antatt støtteverdige prosjekta til å levere ein utdjupande søknad med søknadsfrist 1. november.