Prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser årleg ut prosjektmidler innanfor: 

  • Utvikling og bruk av teknologi for læring og fleksible studietilbod i høgre utdanning.
  • Utdanningssamarbeid mellom høgre utdanning og arbeidsliv gjennom bruk av læringsteknologi. 

Kven kan søke?
Alle norske, akkrediterte universitet og høgskolar kan søke. Institusjonar med utdanningstilbod akkreditert som høgre utdanning, kan også søke.

Søknadsprosess
Vi jobbar med ny søknadsprosess. Meir informasjon kjem i løpet av vinteren.