Prosjektmidler

Norgesuniversitetet lyser i år ut 12,5 millioner i prosjektmiddel for prosjekt med oppstart i 2016 og ei varigheit på inntil to år. Midla skal gå til prosjekt innan to innsatsområde:

  • Aktiv læring
  • Digitale læringsformer for arbeidslivet

Kven kan søke?
Alle norske, akkrediterte universitet og høgskolar kan søke. Institusjonar med utdanningstilbod akkreditert som høgre utdanning, kan også søke.

Søknadsprosess
Norgesuniversitetet har tidlegare hatt ein totrinns søknadsprosess med prekvalifisering om våren og søknadsfrist med behandling av endelege søknadar kvar haust. I år legg vi om disse rutinane, og går over til ein søknadsfrist: 15. oktober 2015.

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengeleg i løpet av juni.
Her finn du skjemaet som PDF

Norgesuniversitetet sin Haustkonferanse med søknadsseminar vil arrangerast i Tromsø 15. og 16. september.