Universitetet i Nordland

Adresse:
Postboks 1490
Postnr:
8049
Bodø
Telefon:
75 51 72 00
Organisasjonsnummer:
970 940 243

Klassifisering

Type lærested:
Universitet
Ansvarlig:
Offentlig
NOKUT-akkreditering:
Institusjon akkreditert