Berger liv ved hjelp av sanitærsystemer

Berger liv ved hjelp av sanitærsystemer

Nærmere halvparten av verdens befolkning mangler tilfredsstillende sanitære forhold. Gjennom det nettbaserte masterkurset bærekraftig vann og sanitærsystemer, har Universitetet for miljø og biovitenskap (UBM) utviklet en spennende læringsmodell for samarbeid og ressursdeling. Kunnskapen vil berge liv.

Desentraliserte naturlige sanitærsystemer er ofte rimelige å bygge og administrere. Ved UBM lære deg om  sanitærsystemer tilpasset lokale forhold i ulike deler av verden.

Se eksempler på slike systemer her.

Best mulig forberedt

- Målet er å gjøre studentene best mulig forberedt på krevende situasjoner som flommen på Haithi, sier Petter Jenssen professor ved UBM. Med seg på laget har Jenssen lærerkrefter fra både NTNU, Kirkens nødhjelp, Fontes Foundation, norsk industri og Pakistan, for å forberede studenter til å takle globale utfordringer på vann- og  sanitærsektoren.

- Kurset ønsker å spre kunnskap om bærekraftige vann og sanitær. Kunnskapen spres gjennom godt definerte digitale saker introdusert ved hjelp av interaktive læremidler, forklarer Jenssen.

Målet er at studentene skal ha en oversikt over utfordringer knyttet til manglende sanitærforhold i utviklingsland og en oversikt over mulige tekniske løsninger. I tillegg må kursdeltakerne kjenne begrensningene og fordelene av ulike behandlingssystemer og sosioøkonomiske faktorer av betydning for vellykket implementering i ulike deler av verden. Deltakerne skal kunne designe og implementere mindre desentraliserte, naturlige og kildeseparerende systemer.


Tilbake til forsiden